Αρχική σελίδα Τι προσφέρουμε Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνία Επικοινωνία Προτεινόμενοι Τουριστικοί προορισμοί Προσωπικά δεδομένα Νομικό Σημείωμα

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων - Privacy Policy

Η MyMovie.Home® Productions ακολουθεί αυστηρή πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

1 Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του site MyMovie.gr και HomeVideo.gr
2 Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία των πηγαίων μέσων
3. Εφαρμοστέο Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων

1 Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του site MyMovie.gr και HomeVideo.gr

1.1 Συλλογή

Η MyMovie.Home® Productions συλλέγει προσωπικά δεδομένα

(α) όταν ο επισκέπτης / πελάτης επικοινωνεί με υπηρεσίες της
(β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της και
(δ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες της ή/και εισέρχεται σε προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά της.

Κατά την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη / πελάτη με την MyMovie.Home® Productions, οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

1.2 Επεξεργασία

Η MyMovie.Home® Productions χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών /πελατών για δύο γενικούς λόγους:

  • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των επισκεπτών / πελατών της σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω αυτής
  • την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

1.3. Διόρθωση ή/και διαγραφή

Το δικαίωμα της διαγραφής ή της μεταβολής των προσωπικών δεδωμένων δίδεται στους επισκέπτες / πελάτες, ανά πάσα χρονική στιγμή, ενημερώνοντας την σχετική υπηρεσία της MyMovie.Home® Productions στο e-mail address .

1.4. Δημοσίευση / αποκάλυψη / παροχή προσωπικών δεδομένων

Η MyMovie.Home® Productions δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / πελατών της σε κανένα τρίτο φορέα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.

Η MyMovie.Home® Productions μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / πελατών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / πελατών για αυτό το σκοπό
  • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την MyMovie.Home® Productions καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των επισκεπτών / πελατών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την MyMovie.Home® Productions έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες / πελάτες της MyMovie.Home® Productions καταθέτουν σε αυτήν μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την MyMovie.Home® Productions.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

2 Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία των πηγαίων μέσων

Λόγω της φύσης της συνεργασίας MyMovie.Home® Productions με τον πελάτη, είναι αναγκαία η χρήση από την MyMovie.Home® Productions προσωπικών δεδομένων σε μορφή κινούμενης εικόνας (video) ή σταθερών εικόνων (φωτογραφιών) (εφ εξής 'υλικό').

2.1 Συλλογή

Οι πληροφορίες που θα περιέλθουν στην κατοχή της MyMovie.Home® Productions σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να περιέλθουν μέσω ηλεκτρονικού δικτύου, παρά μόνο με παραλαβή από τον υποδικνυόμενο χώρο του πελάτη, την παραλαβή μέσω ταχυδρομείου, ή την παράδοση του υλικού στο συνεργαζόμενο προσωπικό της MyMovie.Home® Productions στην υποδικνυόμενη τοποθεσία από αυτήν τοποθεσία. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης θα παραλαμβάνει απόδειξη παραλαβής του υλικού και θα υπογράφει την εντολή εκτέλεσης εργασίας επί του υλικού που παραδίδει.

Η MyMovie.Home® Productions δεν δύναται να παραλάβει προς επεξεργασία υλικό το οποίο αντιβαίνει τους κανόνες και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ή υπάρχουν υπόψιες μη ιδιοκτησίας του ή δικαιώματος χρήσης / προβολής από τον αποστολέα / πελάτη, και δεν πρόκειται να επεξεργαστεί υλικό που περιέχει πορνογραφικό περιεχόμενο. Αν τυχόν παραληφθεί, σε κάθε περίπτωση το υλικό θα επιστρέφεται στον αποστολέα / πελάτη μόλις διαπιστωθεί.

Σε κάθε περίπτωση το υλικό που έρχεται στην κατοχή της MyMovie.Home® Productions προς επεξεργασία πρέπει να ανήκει στον Πελάτη, ή να έχει δικαιώματα επεξεργασίας / προβολής, να μην είναι αντίθετο με τους νόμους και τις διατάξεις, και να μην περιέχει προσβλητικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο.

2.2 Επεξεργασία

Οι υπηρεσίες που παρέχει η MyMovie.Home Production αφορούν την Επεξεργασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων σε μορφή κινούμενης εικόνας (video) ή σταθερών εικόνων (φωτογραφιών) (υλικό) κατ΄ εντολή του πελάτη. Το υλικό αυτό μπορεί να υποστεί επεξεργασία και τροποποίηση με βάσει των κατευθυντήριων εντολών του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση το υλικό επεξεργάζεται η MyMovie.Home® Productions πρέπει να ανήκει στον Πελάτη, ή να έχει δικαιώματα επεξεργασίας / προβολής, να μην είναι αντίθετο με τους νόμους και τις διατάξεις, και να μην περιέχει προσβλητικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο.

2.3 Δημοσίευση / αποκάλυψη / προβολή / παροχή / αποθήκευση προσωπικών δεδομένων εικόνας και video

Η MyMovie.Home® Productions δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση, προβολή ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε μορφή κινούμενης εικόνας (video) ή σταθερών εικόνων (φωτογραφιών) ('υλικό') των πελατών της σε κανένα τρίτο φορέα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.

Η MyMovie.Home® Productions μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των πελατών για αυτό το σκοπό
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την MyMovie.Home® Productions καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των επισκεπτών / πελατών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την MyMovie.Home® Productions έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες / πελάτες της MyMovie.Home® Productions καταθέτουν σε αυτήν μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την MyMovie.Home® Productions, και πάντα μετά από ενημέρωση / έγκριση του πελάτη.

Η MyMovie.Home® Productions δεσμεύεται να μην αποθηκεύσει με κανένα τρόπο τμήμα ή όλοκληρο το περιεχόμενο του υλικού που της παρέχεται από τον πελάτη, εκτός αν αυτό ζητηθεί ρητώς και εγγράφως από τον πελάτη στα πλαίσια της παροχής αποθηκευτικών υπηρεσιών αντιγράφων ασφαλείας.

3. Εφαρμοστέο Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / πελάτη των υπηρεσιών της MyMovie.Home® Productions υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η MyMovie.Home® Productions διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / πελατών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / πελάτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της MyMovie.Home® Productions και των δικτυακών τόπων MyMovie.gr και HomeVideo.gr.

Copyright ©2004-2010. MyMovie.Home® Productions
Designed by CSnet o.e. CSnet o.e.